Fra 1. mars blir det endringer i åpningstidene til bibliotekfilialen ved Begnadalen skole

Bakgrunn for endringene:
Bibliotekfilialen fungerer i dag mest som skolebibliotek, i tillegg til noen få, men faste, brukere av biblioteket blant bygdefolket. Besøkstallet har dessverre gått gradvis nedover, og vi ser oss derfor nødt til å gjøre noen endringer innen tjenesten. Besøkstallene er dessverre for lave til å opprettholde en åpningstid på fem timer pr uke og personalressursene blir bedre utnyttet om vi omdisponerer dem.

Endringer fra 1. mars og sommeren 2022:  

Fra uke 10 til uke 24 vil åpningstiden ved filialen være mandag 12.00 – 14.00.  

Fra skolens sommerferie 2022, vil driften ved bibliotekfilialen i Begnadalen bli lagt ned. 

Samtidig ønsker vi selvsagt å ivareta bibliotektilbudet til lånerne som bruker biblioteket i dag. Vi vil fortsette samarbeidet med frivilligsentralen om å ha utkjøring av bøker i området, men utkjøringen vil mest sannsynlig bli flyttet til en annen ukedag.  Folk kan bestille bøker hos biblioteket via telefon, eller på nettet for de som ønsker det, og få dem levert på døra.

Vi vil også fortsette med å levere bokkasser til barnehagen og skoleklassene etter bestilling. Vi planlegger også et annet tilbud, men dette må vi komme tilbake til nærmere sommeren eller høsten når detaljene er på plass.