Forslag til kandidater til Positivprisen

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 24 ganger.

Positivprisen er knyttet til næringsutvikling i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.
 

I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: "Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det foregående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram". Kandidaten skal være en "Sør-Aurdøl".

Prisen er på 5.000 kr og vinneren får diplom og blomster.

Vi ber om at forslag til kandidater til Positivprisen 2018 sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune: postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn innen 1. mai.