Forslag til kandidater til Positivprisen 2023

Positivprisen ble opprettet av Sør-Aurdal Næringsråd i 1990, og er til nå utdelt 29 ganger.

I statuttene for prisen, §2 står det at prisen skal gå til: "Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å "stikke hodet fram". Kandidaten skal være en "Sør-Aurdøl".

Positivprisen har sin opprinnelse innen næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidatene.

Prisen er på 5.000 kr og vinneren får diplom og blomster.

Forslag til kandidater til Positivprisen 2023 sendes skriftlig innen 1. mai til 
postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller
Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.

Tidligere vinnere av positivprisen

Tidligere vinnere av positivprisen
Årstall Vinner
2022 Brødrene Dokken
2021 Begnadalen Dagligvare
2020 Norsk Massivtre
2019 Fekjær Psykiatriske Senter
2018 Valdresskigard
2017 Bakeriet i Bagn
2016 Valdres Mathus
2015 Sjur Olmhus
2014 Matkroken Reinli
2013 Joker Hedalen
2012 Heidi Moen
2011 Valdrestunet Matsenter
2010 Promek
2009 Håvard Sukke
2008 Edel Bakken
2007 Ikke utdelt
2006 Ikke utdelt
2005 Ola Kleven
2004 Vidar Stavedal
2003 Nils Arne Bergsund
2002 Andreas Råheim
2001 Ole Arne Kvålshaugen
2000 Ute og Tor Tronrud
1999 Jan Bragerhaug
1998 Svein Breen
1997 Ikke utdelt
1996 Ikke uttdelt
1995 Begna Bruk
1994 Solheim Kristen Turistheim
1993 Vassfarfoten
1992 Bragerhaug AS
1991 Bete Beitski
1990 Hølerafossens Festlige Menneskeforening