Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som vil gjelde for kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Denne er nå lagt ut på høring, som innebærer at berørte kan komme med innspill til forslaget.

Høringsinnspill sendes til post@valdresbrannvesen.no innen 18. april 2024.

Forslaget til gebyrforskrift for eierkommunene til Valdres brann- og redningstjeneste IKS innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

Les mer på Høring feiing og tilsyn - Valdres Brannvesen IKS