Forlengelse av søknadsfrist kulturmidler til 1. mai 2018 og kulturpris frist 1. mai.

Skoleklokke - Klikk for stort bilde Frist for søknad om kulturmidler til drift av laget forlenges til 1. mai 2018.
Frist for søknad om tilskudd til kulturformål er 1. mai.

Her søker du: https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

Kulturpris
Har du forslag om kandidater til Kulturprisen? Send inn begrunnet forslag til Sør-Aurdal kommune innen 1. mai 2018.