Folkemøte om aktiv bosetting i Sør-Aurdal

Tegning av familie på fire - Klikk for stort bilde Onsdag 25.april kl.19 på Begnadalen Skole er alle innbyggere velkommen til et åpent folkemøte med tema aktiv bosetting.

En arbeidsgruppe fra SP har siden nyttår arbeidet med et prosjekt hvor målet er å øke tilflyttingen til kommunen, blant annet gjennom omsetning av småbruk som i dag står tomme, muligheten for arbeidsplasser i kommunen og samarbeid med næringslivet. Vi ønsker nå å lage et prosjekt for alle i kommunen, parti-upolitisk.

Program for kvelden:

Kl.19.00: Innledning fra komiteen «aktiv bosetting»

Kl.19.15: Anne Live Garvik fra prosjektet «Huga på gard» i Vang og Vestre Sidre, kommer for å fortelle om deres prosjekt.

Kl.20.00: Kaffe og kringle

Kl.20.30: Veien videre, hva er tenkt med prosjektet, behov for prosjktleder og samarbeid med næringslivet.

Diskusjon og idemyldring

Velkommen!

Komiteen v/ leder Svein Gunnar Huset