Folkehelse- og levekårsundersøkelsen 2018

Tusen takk til alle som har svart på undersøkelsen. Tusen takk til Hedalen Musikkorps, Bagn-og Reinli Sanitetsforening, Seniortreffet på Leirskogen og Begna Padleklubb for utdeling av spørreskjema. Godt jobba! Dette vil gi oss verdifull informasjon om hvordan det er å bo og leve i Sør-Aurdal kommune og i Oppland fylke.

Gleder oss til å se resultater av undersøkelsen i løpet av våren 2019. Følg med.

Folkehelsekoordinator