Ekstraordinær utbetaling av sosialhjelp

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 millioner kroner med intensjon å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn. Stortingets intensjon er å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember, det innebærer at den ekstra utbetalingen ikke skal føre til trekk i andre ordninger.

Arbeids- og inkluderingsministeren, Marte Mjøs Persen, sendte 16. desember brev til kommunene der hun ber kommunene om å utbetale pengene så raskt som mulig.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022. På bakgrunn av Stortingets vedtak bes kommunene om å utbetale pengene så raskt som mulig, og på den måten som den enkelte kommune finner mest hensiktsmessig.

NAV Valdres er i gang med dette arbeidet og håper at vi skal klare å utbetale pengene til alle aktuelle brukere i løpet av desember. Kort tidsfrist på dette oppdraget skaper stor merbelastning for NAV Valdres sine veiledere, og for NAV Kontaktsenter. Det er for tiden stor pågang av henvendelser, vi oppfordrer derfor kommunenes innbyggere til å holde seg oppdatert via nav.no. 

Klikk her for NAV's side med informasjon