Bruk av kommunen sine større møterom

Det er sett begrensninger i hvor mange som kan være tilstede i kommunen sine større møterom, og regler for bruk av rommene med tanke på smittevern......

Max antall personer i kommunestyresalen: 10.

Max antall pers. dersom ordførerkontoret slåes sammen med kommunestyresalen: 15.

Max antall personer i C-blokka: 30.

Max antall personer i Sør-Aurdalshallen (hele hallen): 100.

Møtearrangør 

* har ansvar for smittevern.

* må påse at deltagere taes inn/ut i grupper slik at det ikke oppstår kø, og unngå kø i   pauser.

* må sørge for at de som deltar overholder smittevernregler inkludert 1 meters avstand.