Arne Øilunds legat

Formålet med Arne Øilunds legat skal være å yte økonomisk støtte til studerende ungdom fra Sør-Aurdal. Støtten skal gå til ungdom fra kommunen som tar utdanning utover videregående skole utenfor Valdres. Studiet skal være et fulltidsstudium og av minst ett års varighet.

Økonomisk støtte kan, etter søknad, innvilges 3 ganger. Første gangs søkere prioriteres foran de som ikke har mottatt legatmidler tidligere. Det er en forutsetning for vurdering av søknaden at den er poststemplet i henhold til dato fastsatt i den årlige utlysningen samt inneholder etterspurt dokumentasjon.

Søknad med vedlegg må være poststemplet senest 1. oktober 2019.

Søknad med vedlegg kan sendes legatstyrets sekretær:
Liv Barbro Veimodet,
Sør-Aurdal kommune,
Tingvollbakkin 15,
2930 BAGN.