25.11.21 - Oppdatert - Informasjon om utplassering av containere

Kommunen har bestilt utplassering av containere i Hedalen og Begnadalen for de av våre innbyggere som har behov for å avhende dårlig eller ødelagt mat.

Containerne vil bli utplassert ca. klokken 14:00 i dag (25/11), ved skolen i Hedalen (P-plass sør) og ved krysset Begna E16 (sørmsveien) i Begnadalen.