19.09.23 - Oppdatering vedrørende Spangrud

Bilde fra rasområdet i Spangrud 2023 - Klikk for stort bilde

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og har gått hele rasgropa oppover til toppen. NVE vil oversende et notat fra befaringen med anbefalinger ift. den videre jobbing med saken.

 NVE bekreftet at området ikke er mer utsatt for skred nå etter hendelsen enn tidligere. Løsmassene som er igjen ligger mer eksponert og vil bidra til at regnvann og bekker drar med seg noe nedover.  Kommunen vil følge opp slik at bekkeløp og overvann ikke tilstoppes og fører til ukontrollert overvann i byggefeltet.  

Når det gjelder selve rasfaren, så er den ikke endret. NVE var enig i vurderingene som har vært i området før, om at det må til tilsvarende nedbør/forhold eller verre, før det kan være fare for ras. Det ligger noen steinblokker i raskanten, men NVE var ikke bekymret for disse, og at det var mer risiko forbundet med å sprenge eller fjerne dem, enn at de blir liggende. Det er en grunn til at de fortsatt ligger der de gjør, og ikke ble med i skredet.  

NVE tar kontakt med firmaet som har gjort farekartleggingen i området, og vil be dem gjøre en ny vurdering ut fra de endrede forholdene i området og om det påvirker faresonekartet. Vi har ikke fått noen dato for ferdigstilling av denne rapporten.   

Når det gjelder gatebelysning som mangler så har kommunen bestilt nye master, men disse har noe leveringstid. Vi håper å få det på plass nå i høst, men kan ikke gi noen dato på det pr. nå.  

Det jobbes med å finne løsninger på å få fraktet tømmer i området bort fra byggefeltet.  

Opprydding på private tomter/eiendommer må avklares med det enkelte forsikringsselskap. 

På grunn av mye etterarbeid etter uværet for både kommunen, NVE og andre aktører tar mange oppgaver lengre tid enn ønskelig.