Arbeid og rekruttering
Barnehage og skole
Bolig - kommunal
Brannvern
Bygg, eiendom, kart
Familie, omsorg, trygd og sosiale tjenester
Innvandrertjenesten
Kultur
Landbruk og skogbruk
Legater
Meddommere
Natur og miljø
Septik, utslipp
Skjenkebevilling
Trafikk, reiser og samfunn