Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Kommunestyret oppnevner nye varamedlemmer til valgstyret i forbindelse med uttreden. 

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret. I Sør-Aurdal har valgstyret 7 medlemmer som velges av kommunestyret. Valgstyrets leder er ordfører.

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven §4.1 jf kommunelovens §10. De vanlige saksbehandlingsreglene i kommuneloven om åpne møter, annonsering av møter osv. gjelder for valgstyrets møter. Valgstyret har som oftest møtene sine på samme dag som kommunestyremøtene.

Valgorganisasjonen forbereder saker og står for den praktiske oppfølging av vedtak.

Valglovens § 4-1, bestemmer at det er kommunestyret som oppnevner valgstyrets medlemmer.

Som følge av bestemmelsen i kommunelovens § 10 nr. 3, velger kommunestyret leder og nestleder blant valgstyrets medlemmer.

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse (valgbarhetsreglene og kravene til kjønnsmessig representasjon). 


Når det gjelder stemmestyrer, bestemmer § 4-2 følgende:

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.  Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 09.05.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune