Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Voksenopplæring

Karrieresenteret tilbyr videregående opplæring for voksne, realkompetansevurdering, karriere- og studieveiledning, desentralisert høgskoleutdanning og ulike kurs for privatpersoner og bedrifter i Valdresregionen.

Vi holder til i lyse trivelige lokaler i Yrkeskulevegen på Leira ved siden av Valdres vidaregåande skule.

Karrieresenteret Opus Valdres på Leira tilbyr gratis karriereveiledning til alle innbyggere i Valdres. En slik veiledning kan være nyttig om du:

·        Vurderer å søke ny jobb, men er usikker på hvilke egenskaper og muligheter du har.

·        Tenker på videreutdanning, etterutdanning eller omskolering.

·        Vil inn i arbeidslivet igjen etter en tid utenfor.

·        Ønsker noen å snakke med om mulighetene innenfor nåværende jobb.

Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men kan bidra til å øke din bevissthet om hvordan du skal komme deg videre. Samtalen er fortrolig og konfidensiell og varer ca. èn time, men det er mulig å få flere timer ved behov.

For mer informasjon, se:  http://www.karriereoppland.no/karrieresentrene/karriere-oppland-valdres/
 

Sist endret 11.02.2016
Tjenesteområde (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune