Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Eiendomsskatt

Sør-Aurdal kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bilde


Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok den 16.12.2014 å skrive ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 3, bokstav a, faste eiendommer i hele kommunen fra og med eiendomsskatteåret 2015.

Offentlig ettersyn

Takstene på eiendommene legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars. Skattelistene er tilgjengelige for alle og ligger i resepsjonen i Rådhuset.

Klagefrist

Klagefrist er 6 uker fra det tidspunktet skattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Fristen for klage er 15. april. Brosjyren inneholder mer informasjon om framsetting av klage.

Takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig takstnemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig takstnemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til felles klagenemnd.

Skatt

Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Kommunestyret bestemmer årlig bunnfradrag og skattepromille.

Kommunestyret i Sør-Aurdal har vedtatt følgende eiendomsskattesats:

  • 7 promille på verk og bruk og annen næringseiendom
  • 2,5 promille for boligeiendommer, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer 
Faktura

Faktura på eiendomsskatt blir delt på 2 terminer, med forfall 1/4 og 1/10.

Publisert av Elling O. Weimodet. Sist endret 01.03.2017
TjenesteInfo (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune