Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten skal bidra til at personer som trenger det får nødvendig helsehjelp, slik at de kan bo hjemme. Hjelp i hjemmet gis til alle som trenger det, uavhengig av alder. En av målsetningene til hjemmetjenesten er å gi rett hjelp til rett person, til rett tid. Tjenesten tildeles etter søknad og individuell vurdering.

De som skal motta hjelp må være villige til å installere hjelpemidler i hjemmet der det er behov for det, til hjelp for seg selv, og for å hindre arbeidsskader hos dem som skal hjelpe.

Hjemmetjenesten favner om følgende tjenester:

  • Hjemmesykepleie: Bistand til personlige behov som man ikke klarer selv. Eksempler på dette: personlig stell, hjelp til medisiner, stell av sår, tilsyn, noe hjelp ved måltider, diverse sykepleietekniske oppgaver. Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste.

  • Hjemmehjelp / praktisk bistand: Hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet grunnet sykdom, alder, funksjonshemming eller annen årsak. Eksempler på dette: gulvvask, vask av tøy, skift av sengetøy, hjelp til å handle. Hjemmehjelp betales etter satser vedtatt av kommunestyret.

  • Trygghetsalarm: Kommunen tilbyr tjenesten, og har alarmer til utleie. Trygghetsalarm betales etter satser vedtatt av kommunestyret.

  • Omsorgsbolig/leilighet: Leiligheter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsnivå. Leiligheter på Bagn, Hedalen, Reinli og Begnadalen. Kommunestyret fastsetter leiesum årlig etter budsjettvedtak.

  • Omsorgslønn: Omsorgslønn kan tildeles pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver. Vederlagsfritt for tjenestemottaker.

  • Individuell plan: Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom deg og tildelingsapparatet. Tjenesten er gratis.

  • Kreftsykepleie / alvorlig sykdom: Kreftpasienter, alvorlig syke eller pårørende av disse som har behov for samtale eller hjelp til administrering av behandling. Tjenesten er gratis.
     

For nærmere forklaring om den enkelte tjeneste - se serviceerklæringer.

Besøksadresse, øvre del:
Dalagata 27, 2930 Bagn

Besøksadresse, ytre del:
Brunbakklivegen 15, 3528 Hedalen

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten
Kontaktinformasjon hjemmetjenesten
Tittel/funksjonNavnTelefon
Tjenesteleder May Brekken61 34 87 11
Soneleder, øvre delRagnhild Langedrag61 34 87 34/ 90850830
Soneleder, ytre delBodil Øyhus Pihl61 34 97 22/ 90640144
Bemannet bofellesskapHedalsheimen909 45 145
KreftsykepleierMona Bergli Viken95 87 15 31
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjeneste (1)
Priser / Betalingssatser (1)
Serviceerklæringer (1)
Artikkel (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune