Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Dagtilbud for mennesker med demens

Kari Thorsrud, en av de frivillige, er med og serverer rakfisk på dagtilbudet. - Klikk for stort bilde

I Sør-Aurdal kommune er det dagtilbud for hjemmeboende mennesker med demens. Tilbudet er åpent en dag pr. uke og er også et avlastningstilbud til de som har behov for det. Dagtilbudet holder til i egne lokaler på sykehjemmet.

Faglig ansvarlig Laila Smeby (t.v) og initiativtaker Ester Kulterud fra Frivilligsentralen - Klikk for stort bilde Tilbudet er en del av kommunens demensplan og ble igangsatt etter initiativ fra Ester Kulterud fra Frivilligsentralen i kommunen. Hun tok kontakt med leder for sykehjemmet, og det ble starten på planlegging av et dagtilbud for mennesker med demens i samarbeid med frivillige organisasjoner i hele kommunen, og leder for hjemmetjenesten.

Ester Kulterud, med god kjennskap til frivillige organisasjoner i kommunen, tok kontakt med aktuelle organisasjoner som kunne tenkes å bidra til et slikt samarbeid. Etter flere planleggingsmøter sammen med Bagn og Reinli Sanitetsforening, Lions, Røde kors besøkstjeneste, leder for hjemmetjenesten og leder for sykehjemmet ble det planlagt oppstart høsten -14.

Dagtilbudet driftes i dag av tilskudd fra Helsedirektoratet, med Laila Smeby i 20 % stilling som faglig ansvarlig i samarbeid med frivillige fra de ulike organisasjonene.

De frivillige gjør en uvurderlig innsats for mange i Sør–Aurdal kommune. Dagtilbudet for hjemmeboende  mennesker med demens hadde vært vanskelig å sette i gang uten samarbeidet med de frivillige. De innehar masse kunnskap, erfaring og ressurser, og de ønsker å gjøre en innsats ved å gjøre aktiviteter sammen med mennesker som trenger litt bistand

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen er viktig nå og i fremtiden for at de som kan, vil og har mulighet kan bidra. Dette er positivt i et folkehelseperspektiv for alle inkluderte, både de som hjelper til og de som mottar hjelp.

De frivillige organisasjonene driver i dag flere gode tilbud til de eldre, eksempelvis Kaffekroken og kiosktralle  på sykehjemmet en gang pr. måned og besøkstjeneste i tillegg til sangkvelder, høstfest og vårfest.

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 18.02.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune