Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis - Klikk for stort bilde Formålet med ledsagerbeviset er å gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme muligheter som den øvrige befolkning til å delta i ulike aktiviteter, uten å måtte betale dobbelt pris/inngangsbillett. Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder ledsagerbeis etter søknad. I Sør-Aurdal kommune er det Tildelingskontoret som behandler søknader om ledsagerbevis.

Oppland fylkeskommune opplyser at i Oppland gis ledsagere gratis adgang til ulike kulturarrangementer og offentlig transport hvor fylkeskommunen er takstmyndighet. Fylkeskommunen setter som krav at ledsagerbevis skal aksepteres ved kulturarrangementer hvor det gis fylkeskommunal støtte.  For bygg og anlegg som mottar fylkeskommunal støtte settes også de samme krav. I hvilke grad ledsagerbeviset gjelder der fylkeskommunen ikke har myndighet, må tas opp med den enkelte. Det kan f.eks. være reise med tog og fly. Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er takstmyndighet. 

Publisert av Gunvor Elene Thorsrud. Sist endret 22.02.2016
Tjenestested (1)
Søknadsskjema (1)
Artikkel (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune