Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Bålreglene er endret

Fra 1. januar 2016 gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.  

Myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september. De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenfor tidsrommet 15. april – 15. september. Det er imidlertid tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Forbud eller ikke. Det gjelder å bruke hue om vi skal unngå situasjoner hvor naturen står i lys lue.Det skal ikke så mange dager med tørt og varmt vær, før faren for gress- og lyngbranner vil øke betydelig. Når gammelt gress og kvist som ligger på bakken, tørker opp, kan selv en liten glo starte en brann.

Det «å gjøre opp ild» omfatter mer enn bålbrenning jf. regelverket. Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger. Oppsending av såkalte skylanterner og håndtering av brannfarlig avfall er også omfattet av begrepet.

Når det gjelder disse aktivitetene setter myndighetene strengere krav til aktsomhet enn for andre aktiviteter.  

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 15.04.2016
Lover og forskrifter (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune