Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Kommunale næringsfond

I Sør-Aurdal kommune finnes det 4 næringsfond som forvaltes av kommunestyret.

Midlene blir brukt til næringsutvikling og styrking av tiltaksapparatet på forskjellig måte. Mye av midlene har de senere årene vært brukt til kommunale og interkommunale tiltak innen næringsutvikling.
En del av midlene blir imidlertid stilt til disposisjon for bedriftsutvikling og etablering i henhold til fondsvedtektene.

Hver høst annonseres det at det kan søkes tilskudd, men det kan i prinsippet søkes gjennom hele året.

Søknader som inneholder beskrivelse av forretningsidé, markedsvurdering, økonomi (budsjett og finansiering), sysselsetting og personalia sendes til:

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Det er Stig Solbrekken ved planstaben som er kontaktperson for fondssakene.

Kontaktinformasjon plan- og næringssaker
Kontaktinformasjon plan- og næringssaker
E-postTelefon 
Stig Solbrekken61 34 85 28Planlegger, nærings- og energisaker
Sist endret 11.02.2016
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune