Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Skogkulturarbeider i Sør-Aurdal - skogfond og tilskudd 2017

Ungskog - Klikk for stort bilde

Årets tilskuddsramme til skogkulturarbeider fra staten ved Fylkesmannen i Oppland gir rom for å opprettholde gunstige tilskuddsmuligheter også i 2017. Det forpliktende treårige samarbeidsprosjektet for å øke skogkulturinnsatsen i alle 6 Valdreskommunene er nå inne i sitt tredje år.  Tilskuddene i kombinasjon med skattefordelene ved bruk av skogfond gjør det svært gunstig å finansiere skogkulturarbeider.

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur. (PDF, 168 kB)

Annen viktig og aktuell informasjon om skogbruk (eks. om skogsbilveger) finnes også på nettstedet til Sør-Aurdal kommune under "Næring og Landbruk".

Tilskuddsatsene denne sesongen blir:

- Markberedning 35 %

- Ungskogpleie 35 % 

- Stammekvisting 30 %

- Tettere skogplanting som klimatiltak.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder for skogkultur Kai Reidar Dølven - tlf 951 66 479 - for bistand til å vurdere mulighetene som er på skogeiendommen.  
 

Publisert av Arild Haglund. Sist endret 14.07.2017
Tjenesteområde (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune