Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Bevillingssaker

RETNINGSLINJER FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK I HENHOLD TIL AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas. Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til unge og/eller synlig besrusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Disse bestemmelsene gjelder for skjenkingen:

1) Skjenking eller utlevering av brennvin til person under 20 år og skjenking eller utlevering til person under 18 år av annen alkoholholdig drikk, inkludert lettøl og lettvin, må ikke skje.
De samme aldersgrensene gjelder for den som skjenker alkoholholdig drikk.

2) Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en gjest må antas å bli åpenbart beruset.

3) Det må påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet. Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk av kommunens kontrollører. Kontrollørene vil vise legitimasjon, og de kan oppholde seg i skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.

Søknadsskjema, informasjon forøvrig og lenker til lovverket med forskrifter finnes i lenkene til høyre.

Søknad sendes: Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN
e-post: postmottak@sor-aurdal.kommune.no

Kontaktinformasjon bevillingssaker
Kontaktinformasjon bevillingssaker
TittelNavnTelefonE-post
SaksbehandlerStig Solbrekken61 34 85 28E-post
Sist endret 03.02.2016
Tjenesteområde (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune