Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Næring, jordbruk og skogbruk

Tilskuddsordninger, næringsutvikling, jord- og konsesjonsloven (landbrukseiendommer), skogsveger, hogst, vernskog, skogfond (tidligere skogavgift), viltforvaltning, motorferdsel i utmark, biologisk mangfold m.m.

Næring og landbruk har kontorer i 3. etasje på kommunehuset Tingvoll i Bagn.

Sør-Aurdal kommune gjør sitt ytterste for at all informasjon på www.sor-aurdal.kommune skal være korrekte. Vi må likevel ta forbehold om evt. feil i eller mangler i pris/produktbeskrivelse eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Kontaktinformasjon Næring
Kontaktinformasjon Næring
NavnTelefon 
Stig Solbrekken61 34 85 28 473 91 295Næringsutvikling
Arild Haglund61 34 85 32 908 44 566Skogbrukssjef
Gunhild Bergene61 34 85 31Jordbruksansvarlig, tilskuddsordn. jord- og konsesjonsspørsmål
Tjenesteområde (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune