Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Lokalhistorie

Oppgangssaga på Bagn Bygdesamling - Klikk for stort bilde

Sør-Aurdal kommune har en rik kulturarv med mye lokalhistorie i bygdene og kommunen som helhet.

Sør-Aurdal er en kommune i Valders i Oppland fylke. Kommunen grenser til Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Ringerike, Flå, Nes og Gol. Administrasjonssenteret er Bagn.

Bagn er eneste tettsted i kommunen. Av bygder kan nevnes Reinli, Begnadalen, Leirskogen og Hedalen som alle er kirkesteder med egne sogn. Språklig går det et skille mellom den nordlige og den sørlige delen av kommunen. Sør-Aurdal er nøytral i valget mellom nynorsk og bokmål, og i 2010 var det registrert en nynorskandel på 49,48 %. I nord, i sokna Bagn og Reinli, snakker folk valdresdialekt. Det ligger nær nynorsk, som blir brukt i kirken og skolen. I Hedalen og Begnadalen sør i kommunen snakker de en dialekt som ligger nærmere ringeriksmålet, og en benytter der i hovedsak bokmål i skolen og kirken.

Sør-Aurdals kommunevåpen er et gull relikvieskrin i blått. Relikvieskrinet er Hedalsskrinet fra Hedalen stavkirke.

Kulturminner

Kulturminner blir i Kulturminneloven definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø og steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Prioriterte kulturminner i Sør-Aurdal er:

  • Industri knyttet til vassdragene
  • Vassfaret med skogbrukskultur og gamle boplasser
  • Skogsdrift med fløyting/brøtning og damanlegg
  • Tusenårssted
  • Krigshistorie

Kulturminnene forteller oss noe om hvorfor vi er her, hvordan folk har tilpasset naturgrunnlaget og utnyttet ressursene og formet kulturlandskapet slik vi opplever det i dag.

 

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 11.02.2016
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune