Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Rusteamet, NAV Valdres

Rusteamet i NAV Valdres består av til sammen 3,5 stilling som ruskonsulent. En stilling tilhører NAV. De resterende 2,5 er stillinger tilført rusarbeidet i Valdres etter at Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt.

Rusteamet skal blant annet fungere som mottaks- og utetjeneste, drive oppsøkende virksomhet, samt kartlegge både personer som ønsker kontakt med hjelpeapparatet og det øvrige rusmiljøet i Valdres. 

Kontakttelefon

Dette er en telefon for mottakshenvendelser. Både det kommunale hjelpeapparatet, fastleger, andre samarbeidspartnere, pårørende og brukere selv kan ta kontakt på denne telefonen.

Telefonen vil være betjent på hverdager mellom 8 og 15:30. Utenom dette tidsrommet vil det være mulig å legge igjen beskjed på svarer. SMS kan også benyttes, men av praktiske årsaker vil ikke disse bli så hyppig besvart som anrop. Det vil rullere hvem i rusteamet som betjener telefonen.
Målet med telefonen er å tilby «én dør inn» til hjelpeapparatet.


Stabburshella

Stabburshella er en av de naturlige basene når rusteamet driver oppsøkende og utadrettet virksomhet. En fra rusteamet etterstreber å være til stede på Stabburshella i deler av åpningstiden på fredager.


Utetjeneste og mottaksenhet

Ruskonsulentene kan drive oppsøkende virksomhet og kontakte mennesker med rusmisbruk for å høre hvordan det står til.
 

KONTAKTTELEFON rusteam:
468 14 119
Telefonen er betjent på hverdager mellom 8 og 15:30.
 

BESØKSADRESSE: Rådhuset, 2900 Fagernes

POSTADRESSE: Postboks 104, 2901 Fagernes

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 28.10.2015
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune