Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland

Pasient og brukerombudet - Klikk for stort bilde

Pasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på tjenestetilbudene.

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning. 

POBO tar imot henvendelser som gjelder både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Sistnevnte gjelder for eksempel fastlege, legevakt, psykisk helsehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, avlastning, rehabilitering, tiltak for rusmiddelavhengige, brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt. Ombudet understreker at dette bare er eksempler.
Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og andre tjenester gjennom NAV er utenfor ombudets arbeidsområde.

Ombudet kan ta telefonisk kontakt med det aktuelle tjenestetilbudet, skrive brev eller be om et møte sammen med brukeren eller pasienten. Arbeidsmåten vil være avhengig av sak og situasjon. Mange henvendelser lar seg løse uten at det blir en formell klage.

Kontorsted Hamar:    62 55 14 90
Kontorsted Gjøvik:     61 13 29 44
Postadresse:              Statens hus, Postboks 4326, 2308 HAMAR
E-postadresse:           ho@pasientogbrukerombudet.no
Hjemmeside:              www.pasientogbrukerombudet.no

Publisert av Ann Wold. Sist endret 08.10.2015
Eksterne linker
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune