Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Sør-Aurdalsheimen

Sør-Aurdalsheimen - Klikk for stort bilde

Sør-Aurdalsheimen er kommunens sykehjem og er lokalisert til Bagn.
Sykehjemmet er kommunens høyeste omsorgsnivå og har som målsetning å:

”Gi bo- og behandlingstilbud til syke og pleietrengende eldre med somatisk og kognitiv sykdom, som ikke kan bo hjemme.”

Sør – Aurdalsheimen gir tjenester etter Lov om kommunale Helse og Omsorgstjenester som tildeles etter søknad og individuell vurdering, og omfatter :
• langtidsplass
• korttidsplass
• rehabilitering
• avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver i hjemmet.
• matombringing
For nærmere forklaring av den enkelte tjeneste se serviceerklæringene.

Sør-Aurdalsheimen har 44 senger fordelt på 5 avdelinger. Avdelingene er inndelt i
1 rehabiliteringsavdeling, 2 pleieavdelinger og 2 avdelinger tilrettelagt for mennesker med demens.
Sykehjemmet har kompetanse gjennom sykepleiere, flere med ulike videreutdanninger, helsefagarbeidere og assistenter med lang erfaring.
Alle avdelinger har en gruppesykepleier med fagansvar sammen med avdelingsleder som også har ansvar for daglig drift av avdelingen.

Sykehjemmet innehar også:
• kjøkken med kompetanse innen ernæring som tilbyr matombringing til hjemmeboende
• renholdsavdeling
• vaskeri som tilbyr tjenester til kommunens innbyggere.

Kontaktinformasjon Sør-Aurdalsheimen Besøksadr: Storebruvegen 33 Postadr: Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
Kontaktinformasjon Sør-Aurdalsheimen
Tittel/funksjonNavnTelefonE-post
TjenestelederMay Brekken61348711E-post
EkspedisjonGerd Marit W. Hamar61348710E-post
AvdelingslederTurid Juvkam61348713E-post
AvdelingslederGro Merete Holde61348722E-post
Avdelinger
Øvre Midtgarden61348714
Austgarn61348715
Vestgarn61348712
Midtgarn61348717
Solstugu61348744
Rehab61348718
KjøkkensjefÅse Bøhn61348720E-post
Vaskeri61348721
VaktmesterOla Kollsgård41458468
Sist endret 10.06.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjenestested (1)
Priser / Betalingssatser (1)
Avdelinger (2)
Serviceerklæringer (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune