Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten utøver helsefremmede og forebyggende arbeid rettet mot elever.

Tjenesten omfatter blant annet:

- Skolestartsundersøkelse
- Helseundersøkelser og rådgivning/veiledning med oppfølgning/henvisning ved behov
- Forebyggende psykososialt arbeid
- Oppfølgning av elever med spesielle behov
- Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever
- Undervisning og bistand i gruppe/klasse/foreldemøter
- Samarbeid om habilitering av elever med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede
- Vaksinering av elever etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Kontaktpersoner:


Bagn skule:
Helsesøster Reidun H. Gran,
Telefon: 94 83 04 74.
E-post: reidun.haugen.gran@sor-aurdal.kommune.no

Sør – Aurdal ungdomsskole:
Helsesøster Reidun H. Gran
Telefon: 94 83 04 74
E-post: reidun.haugen.gran@sor-aurdal.kommune.no

Begnadalen skole:
Helsesøster Reidun H. Gran,
Telefon: 94 83 04 74.
E-post: reidun.haugen.gran@sor-aurdal.kommune.no 

Hedalen barne- og ungdomsskole:
Helsesøster Hanne Norunn Enger
Telefon: 91 00 90 82
E-post: hanne.norunn.enstad.enger@sor-aurdal.kommune.no

Sist endret 11.02.2016
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune