Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Glade skolebarn - Klikk for stort bilde

Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år, og til gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Glade skolebarn - Klikk for stort bilde

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et friskfokus og skal vektlegge ressurser som fremmer helse og positiv utvikling hos barn, unge og familier. Den jobber forebyggende og har fokus på tidlig intervensjon. Tjenesten følger barn og deres familier med helseopplysning, veiledning, standardiserte undersøkelser, vaksiner og annen målrettet oppfølging på faste tidspunkt. Oppfølgingen skal omfatte barnets fysiske og psykososiale utvikling og bidra til gode oppvekstsvilkår. I tillegg skal tjenestene fange opp risikofaktorer, problemer og skjevutvikling, samt sette inn nødvendige forebyggende tiltak.

Ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan du treffe helsesøster, lege, fysioterapeut og barne- og familieveileder. Vi samarbeider med barnehagene, skolene, psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjenesten og tannhelsetjenesten. Videre samarbeider vi med de interkommunale tjenestene Pedagogisk- psykologisk tjeneste(PPt), barnevern, NAV og jordmortjenesten. Vi har også samarbeid med andrelinjetjenestene som sykehusene, Barne- og ungdomspsykiatrien (BuP) og Habiliteringstjenesten.

Tilbudet er gratis.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter:    
- Helsestasjon for barn
- Skolehelsetjeneste
- Helsestasjon for ungdom
 

Kontaktinformasjon Helsestasjon Besøk og postadresse: Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn
Kontaktinformasjon Helsestasjon
Tittel/FunksjonNavn / E-postTlf
Ledende helsesøsterHanne Norunn Enstad Enger61 34 85 61 91009082
HelsesøsterReidun H. Gran61 34 85 62 94830474
Barne- og familieveilederHanne Alstergren61 34 85 60 95160512
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune