Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Sør-Aurdalsheimens avdelinger

Sør-Aurdalsheimen er delt inn i 2 hovedavdelinger med hver sin avdelingsleder.

HOVEDAVDELING ØST:

Egen avdelingsleder.

SOLSTUGUSkjermet avdeling bestående av 6 langtidsplasser for demente pasienter. Avdelingen har opparbeidet seg en god kompetanse på aldersdemens og alzeimers sykdom. De gir en god omsorg til avdelingens brukere/pasienter . Stabilt personale, med egen gruppesykepleier.

AUSTGARN Skjermet avdeling bestående av 7 langtidsplasser for demente pasienter. Avdelingen har opparbeidet seg en god kompetanse på aldersdemens og alzeimers sykdom. De gir en god omsorg til avdelingens brukere/pasienter .

Skjerming av pasienter vil være mulig i avdelingens ene ekstra støyisolerte rom. Avdelingen har et stabilt personale, med egen gruppesykepleier.

ØVRE MIDTGARN :Pleieavdeling med 12 pasienter. Langtidsavdeling.

Diagnosene spenner over et svært vidt spekter. Skjerming av pasienter vil være mulig i avdelingens ene ekstra støyisolerte rom. Avdelingen har et stabilt personale, med egen gruppesykepleier.


HOVEDAVDELING VEST:

Egen avdelingsleder.

VESTGARN :Pleieavdeling med 8 pasienter.

Denne avdelingen består av langtidspasienter. Diagnosene spenner over et svært vidt spekter. Avdelingen har et stabilt personale, med egen gruppesykepleier.

MIDTGARN :Pleieavdeling med 10 pasienter.

Denne avdelingen består av langtidspasienter. Diagnosene spenner over et svært vidt spekter. Avdelingen har et stabilt personale, med egen gruppesykepleier.


REHABILITERINGSAVDELING (OPTIMISTEN)Rehabiliterings –og korttidsavdeling med 8 pasienter.

Avdelingen tar imot pasienter med mange forskjellige diagnoser. Det er hyppige ut –og inn skrivinger fordi:

Sykehusene skriver ut pasienter som trenger oppfølging/opptrening, og de kommer hit.
Avdelingen gir tilbud om korttidsopphold for hjemmeboende.
Avdelingen har et engasjert og svært dyktig personale med egen gruppesykepleier, som er opptatt av å gi den besteoppfølging og opptrening til brukerne, samt utvikle avdelingen. Avdelingen har tilknyttet fysioterapeut, som er på avdelingen 3 dager i uken. Avdelingen kan vise til mange gode resultater.

Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjenestested (1)
Søknadsskjema (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune