Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

"Sterke barn i Valdres"

Sterke barn i Valdres - Klikk for stort bilde

 I Sør-Aurdal skjer det spennende saker. Kommunen har startet arbeidet med «Sterke barn i Valdres» Et prosjekt finansiert av skjønnsmidler fra fylkesmannen. Prosjektet startet i mars 2015.

Tjenestested helse, familie og barnehage i Sør-Aurdal kommune har lenge hatt ønske om å kunne hente elementer fra Gausdal kommune og Gausdalmodellen, hvor tettere samarbeid mellom barnehage, helsestasjon og fysioterapitjeneste er i fokus.

Helsestasjonen har allerede startet med å bringe fireårskontrollene ut i barnehagen. Helsetjenesten har tatt 5 årsobservasjon eller mer kjent som skolestartundersøkelse, ut i barnehagen. Vi observerer at flere barn enn tidligere ikke mestrer motoriske ferdigheter på en optimal måte og mangler erfaring og øving på å bruke kroppen sin. Dette ønsker vi i Sør-Aurdal å bidra til å gjøre noe med. I Sør-Aurdal går 100% av alle femåringer i barnehage. Barnehagen som arena for systematisk øving av motoriske ferdigheter og kroppskontroll har i Gausdal gitt gode effekter, og vi tror at det samme vil være tilfelle her.

Begnadalen barnehage er ivrige, og er pilotbarnehage, med mål om at erfaring og metoder herifra skal implementeres i de øvrige barnehagene i kommunen. Vi ser for oss at metoden etterhvert kan implementeres i Valdresregionen på lengre sikt, dersom en ser at vi lykkes med metoden her. Prosjektleder i Gausdal er forespurt om å bidra med informasjon om erfaringer de har derifra, slik at vi her kan lære av de beste, og lage det som passer våre barnehager best her hos oss. Vi ser frem til spennende tider fremover. Prosjektet er i gang. Barn testes for motorikk, og opplæring av metode for øvelser og systematisering av disse, er steg videre. Iver og mot er på topp!

Se link til GD og Gausdalmodellen: http://www.gd.no/nyheter/article6967185.ece


Prosjektleder M.Ø.Mikkelsgård

Publisert av Mirian Ø. Mikkelsgård. Sist endret 18.02.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune