Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

FYSIO - PILATES

FYSIO - PILATES 

Fysio-pilates bygger på en treningsform utviklet av Joseph Pilates (1880-1967). Metoden er oppgradert i tråd med nyere forskning innen fysioterapifaget. Øvelsene starter på et lavt trinn og øker etter hvert, samt at de kan modifiseres og tilpasses. Metoden er dermed godt egnet for trenede og utrenede personer, og om du er frisk eller har noen fysiske plager.

 Nøkkelpunkter i Pilates:

1.Stabilisering av nøkkelpunkter. (Et sterkt senter)
Vi legger vekt på å starte alle bevegelser ut fra en stabil sentral kjerne.
Når det gjelder rygg-bekkenområdet betyr det at vi lærer å bruke dype muskler i mage, rygg, bekkenbunn og mellomgulv for å beskytte ryggen mot skyvekrefter.
Når det gjelder nakken legger vi vekt på å engasjere dype stabiliseringsmuskler for å beskytte sårbare strukturer og få ned spenning i den ytre muskulaturen i området.
Når det gjelder skulderbladet vet vi at et godt bevegelsesmønster vil føre til føre til mindre smerte og bedre funksjon i skulder- og nakkeområdet.

 2. Holdning
En god holdning avlaster ledd og tillater kroppen å ta opp belastninger på en gunstigst mulig måte, og er grunnlaget for god bevegelse. Vi fokuserer på holdning i mange forskjellige utgangsstillinger. 

3. Pust
Vi bruker pusten på en bevisst måte for å understøtte øvelsene.
Ofte puster man for lite under trening, ved å styre pusten oppnår man en god oksygenisering gjennom hele treningsøkten.
Et godt pustemønster får ned spenninger og bidrar til bedre holdning. En dyp pust bidrar dessuten til en bedre gassutveksling fordi dette skjer mest effektivt i de dypere delene av lungene.
Den aktive fasen av øvelsene kombineres oftest med utpust.
Ved tøyning og avspenning bruker vi gjerne utpust for å spenne av og gi slipp. Vi ser det som viktig å beherske en dyp og fri pust.
Pust er selve livet - å leve er å puste. Pust er dypt personlig og nært knyttet til følelseslivet. 

4.Konsentrasjon
I Pilatestreningen legger vi vekt på at øvelsene utføres med konsentrasjon. Da husker kroppen øvelsene bedre og integrerer dem raskere. Det kreves stor grad av mental bevissthet rundt bevegelsen.
Forsøk har vist at man kan ha treningseffekt av bare å konsentrere seg og tenke en bevegelse.
Mange sier de blir opplagte og føler seg uthvilte etter en økt med pilates trening. Det kan kanskje ha noe med at man konsentrerer seg så intenst om øvelsene, og da er det ikke plass til så mange andre tanker i hodet samtidig, - man får et lite friminutt fra hverdagen.

5. Kontroll
er et annet sentralt nøkkelpunkt. Det kreves stor nøyaktighet for å utføre øvelsene korrekt. Man trenger tett oppfølging og veiledning for å tilegne seg øvelsene.
Det er viktig å kontrollere lenderyggen, nakke og skulderblad.
I pilates legges det dessuten stor vekt på å kunne isolere en bevegelse, dvs f eks å kunne bevege i hofte og skulder uten å bevege rygg.
Øvelsene bygges gradvis opp slik at man har god kontroll før man går videre. Det er ikke antall repetisjoner som er det viktigste, men hvordan øvelsen utføres.

6. Koordinasjon
betyr evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold til hverandre og omgivelsene.
Vi spiller bevisst på sansene for å stimulere balanse, rytme, reaksjon/timing, øye-hånd og øye-fot koordinasjon.
Bedre koordinasjon gjør at vi får mer bevegelseserfaring, og samspillet mellom nerver og muskelfunksjon forbedres.

7.Avspenning
er sentralt på flere plan i pilates trening.
Velvære: det vektlegges en rolig og harmonisk atmosfære. Egne avspenningsøvelser legges inn i treningen.
Psykisk balanse: Joseph Pilates var opptatt av forholdet mellom sinn og kropp, dvs han syntes det var viktig å finne balanse  på det mentale plan samtidig som å realisere kroppens fulle potensial. Avspenning oppnåes blant annet ved å fokusere og konsentrere seg om hver enkelt øvelse. Da er det ikke rom for å tenke på andre ting. Det å jobbe med den dype pusten er med å få ned spenninger og får en til å slappe av.
Muskelbalanse: noen muskler er for aktive, andre for lite aktive. Det er ofte nødvendig å spenne av i enkelte muskler og styrke andre for å oppnå muskelbalanse.

 8. Visualisering
Pilates metoden tar ofte i bruk visuelle bilder for å forklare øvelsene slik at de blir lettere å lære og forstå. Når man gir visuelle bilder på det man ønsker skal utføres kan man bruke tidligere erfaringer.

 Undertegnede er fysioterapeut og arbeider ved fysioterapijtenesten i Sør-Aurdal. Vi har tilhold på Sør-Aurdalsheimen i Bagn.
Jeg er autorisert Fysio-Pilates instruktør fra 2007, og har Fysio-Pilates grupper vår og høst.
Hvis du er interessert i å delta på kurs, anbefaler jeg å følge med annonse på hjemmesiden til Sør-Aurdal kommune eller ta direkte kontakt med meg.
Har man ikke vært borti treningsformen tidligere, må man starte med et grunnkurs. Individuell time i forkant for kurs kan også avtales. 

Med vennlig hilsen
Berit Bang Thorsrud
Tlf jobb: 61 34 87 52
Mob: 911 88 586
Epost: b-thorsr@online.no

Sist endret 18.02.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune