Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Helse og familie

Sterke barn i Valdres - Klikk for stort bilde

Tjenesteområdet Helse og familie omfatter helsestasjon, fysioterapitjenesten, legetjenesten, psykisk helse, koordinerende enhet, tildelingskontor og Fekjærtunet overgangsboliger. I tillegg hører interkommunale tjenester som barnevern, jordmor, legevakt, NAV og VLMS til området.

Tjenesteleder er Anne Kirsti Sørumshaugen

Publisert av Ann Carina Wold. Sist endret 29.01.2016
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune