Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Helse og omsorgstjenester

Helse og omsorgstjenester i Sør-Aurdal er delt inn i 3 hovedområder:Helse og familie

 - lege, fysioterapi, helsestasjon, tildelingskontor, koordinerende enhet psykisk helse og Fekjærtunet, samt interkommunale tjenester som barnevern, jordmor, legevakt, NAV og VLMS.
 

Institusjon og hjemmetjeneste

 - Sør-Aurdalsheimen, Hjemmetjenesten, hjelpemidler og omsorgsboliger m/heldøgns tjeneste
 

Tilrettelagte tjenester

  - omsorgslønn, støttekontakt/avlastning, BPA, arbeidstilbud og botrening

TjenesteInfo (1)
Serviceerklæringer (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune