Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Kommunale bygg

Kommunen forvalter i dag totalt 10 kommunale boliger, 3 flyktningleiligheter, 4 omsorgsboliger ( 45 leiligheter), 5 boeenheter for PU, 1 sykehjem, 2 ungdomsskoler, 3 barneskoler, 4 kommunale barnehager og ett kommunehus. Totalt areal på ca 18000 kvm

•1.       Leiesats for lokale i kommunale bygg uten overnatting.

 

Tjeneste

tid

pris

Leie av klasserom/SFO lokale, personalrom,

kjøkken, garderober

Halv dag

Hel dag

250 kr

500 kr

Leie av svømmehall (inkl. garderober)

Påfølgende timer

Faste avtaler

Pr time

 

Pr gang

300 kr

100 kr

500 kr

Leie av gymsal/stor sal, inkl. kjøkken

Halv dag

Hel dag

500 kr

700 kr

Fast leie av gymsal

Pr gang

 200 kr

Leie av lokaler i andre kommunale bygg

(inkludert kjøkken og garderobe)

Halv dag

Hel dag

300 kr

600 kr

 

 •2.      Leiesats for lokale i kommunale bygg med overnatting.
Grunnpris:       

kr. 700,- for samfunnssal / gymsal pr. døgn

kr. 400,- for klasserom / andre rom pr. døgn

  •3.      Renhold.
Utleiearealet skal ryddes (rengjøres ved behov) etter bruk (avfall og gjenglemte saker).  Dette vil også gjelde leietakere som ikke betaler leie. For leiertakere som betaler leie skal leietaker betale de faktiske utgifter (lønnsutgifter etter den til en hver tid gjeldende Hovedtariffavtale, dvs. timelønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift) til renhold i tillegg til leietaksten. Alternativt kan leietaker sørge for renhold og opprydding selv. Renholdet og opprydding må da utføres i henhold til renholdsnormen i kommunen.

  •4.      Lag og organisasjoner innen kommunen.
Frivillige lag og organisasjoner innen kommunen skal betale leie i samsvar med pkt. 1 når det blir brukt til inntektsgivende arrangement.  For tilstellinger arrangert av skolen, elevrådet eller samarbeidsutvalget kreves det ikke leie.

  •5.      Sør-Aurdal kommune.
Kommunen betaler utgiftene til renholdet når skolene blir brukt til følgende formål:

•a)      Møter i skolen sine organ.

•b)      Møter og tilstellinger arrangert av skolen sine organ.

•c)      Møter og tilstellinger arrangert av kommunale organ.

•d)      Voksenopplæring og andre ikke kommersielle opplæringstiltak.

  •6.      Ansvar.
Leietaker er ansvarlig for erstatning av eventuelle skader.

  •7.      Justering av utleiesatsen.
Utleiesatsen kan endres i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Sist endret 24.04.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune