Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Renovasjon

Valdres kommunale renovasjon (VKR) utfører renovasjon og slamtømming i alle Valdres-kommunene. Alle spørsmål som gjelder innsamlingen av avfall og slamtøming rettes til VKR, tlf. 61 36 38 66.

Miljøstasjoner i Sør-Aurdal - Klikk for stort bilde Generelt om ordningen:

Avfallssortering
Alle husstander skal sortere avfallet i tre fraksjoner:

• Organisk avfall
• Papir
• Restavfall

I tillegg får alle husstander utlevert plastsekker for ”returplast”.

Fritidsbosteder leverer alt avfall i container, eller har eget stativ for restavfall.

Miljøstasjoner
Sortert og usortert avfall kan leveres på miljøstasjon Woldskogen som ligger i Bagn, på miljøstasjonen ved Nes i Ådal eller til VKR sitt hovedanlegg i Rebneskogen (i Vestre Slidre kommune). Sortert avfall vil i hovedsak kunne leveres gratis. For ytterligere opplysninger, se VKR's hjemmeside.

Glass og hermetikkbokser
Glass og hermetikkbokser skal leveres til returpunkt som er utplassert på sentrale plasser i kommunen:

• Matkroken (Reinli)
• Valdrestunet (Bagn)
• Woldskogen Miljøstasjon (Bagn)
• Matkroken Hedalen Handel
• Joker (Hedalen)
• Begnadalen Landhandel

Spesialavfall
Spesialavfall kan leveres direkte til Woldskogen eller Nes i Ådal miljøstasjon, eller til VKR sitt hovedanlegg i Rebneskogen. Asbest kan bare leveres ved VKR sitt hovedanlegg i Rebneskogen.


Slamtøming
Slam fra slamavskiller og tette tanker blir hentet med faste intervall; annethvert år for hus med fast bosetning, og fjerdehvert år for fritidsbosteder.

I Sør-Aurdal kommune blir tømmingen utført i perioden mai-juni de årene det skal tømmes. Kommunen administrerer utsending av faktura og innkreving etter lister for tømming, med evt. merknader, mottatt fra VKR.

Tømming utenom ordinær tømming må bestilles særskilt hos VKR tlf. 61 36 38 66.

Sist endret 10.02.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Interkommunalt samarbeid (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune