Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Sør-Aurdal kommune har rullert lokale tiltaksstrategier for SMIL-midler for  perioden 2014-2017.

Strategiene er sendt på høring til landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland, Sør-Aurdal bondelag og Sør-Aurdal bonde- og småbrukarlag.

 Innenfor SMIL-ordningen er det blant annet mulig å søke om støtte til:  

Kulturlandskap:

  • rydding av gamle beiter og voller
  • Tilskudd til gjerde ved beiterestaurering

Kulturminner og kulturmiljø:

  • Restaurere og istandsetting av verneverdige bygninger og setermiljø
  • Sikring og istandsetting av kulturminner

Friluftsliv og tilgjenglighet:

  • Rydding , skjøtsel og tiltak langs turstier og gamle ferdselsveier
  • Rydding for å øke tilgjenglighet og sikt langs vassdrag

Hvis du ønsker å se alle søknadsområdene, se strategidokumentet.

Klikk her for :

 

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis det er noe du lurer på.

 

Tjenesteområde (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune