Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Feietjenesten

Sør-Aurdal har inngått samarbeidsavtale med Etnedal Kommune om feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Feier Kjell Ivar Haugen. - Klikk for stort bilde

Innskjerping av krav til takstige/trinn.

Krav til takstige/trinn vil nå fremover bli innskjerpet.
Dette for å tilfredsstile krav satt av arbeidstilsynet og for at feiing skal skje på en sikker måte.

  • Skal det feies fra tak må det være takstige/trinn som ligger inn til skorsteinen.
    Dette gjelder uansett hvilket underlag og hellingsgrad taket har.
  • Er det mer enn 1 skorstein som skal feies skal det være takstige/trinn til hver skorstein.
    Eller eventuelt gangbru mellom skorsteinene.
  • Takstiger/trinn/takbru/plattform skal skrues fast til taket og være av bestandig materiale og være typegodkjent.
  • Er skorsteinen høyere enn 120 cm skal plattform monteres.
  • Det kan også feies fra loft hvis feieluke er montert.

Jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6, er eier av bygning er pliktig til å sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Er det ikke montert takstige/trinn vil det ikke bli feiet. 

Hilsen feieren

Kontaktinformasjon Feier
Kontaktinformasjon Feier
Feier90 85 68 10
Ekspedisjon plan61 34 85 33
Sist endret 02.09.2016
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Priser / Betalingssatser (1)
Mer informasjon (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune