Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Adressering

Alle adresseringsverdige bygg som bolighus, hytter, offentlige bygg, forretninger m.m. ble tildelt offisiell vegadresse i 2012. Oversikt over godkjente vegnavn (PDF, 29 kB)

Adresseringen er gjort for å få bedre sikkerhet ved utrykning av nødetatene, for bedre og sikrere postadresser og for at alle andre skal finne lettere fram f.eks ved bruk av GPS. Det er kommunen som har ansvar for å sette opp vegnavnskilt. Der hvor det er 3 eller flere boliger langs en veg som ikke har fått eget vegnavn, og ikke noen av husnummerskilta er synlige fra vegen boligen er adressert til, setter kommunen opp henvisningsskilt i avkjøringen der stikkvegen tar av fra hovedvegen som viser de husnummer som er langs stikkvegen - f. eks.  123 – 129 . For at kommunen skal sette opp henvisningsskilt langs en hytteveg må det være 7 hytter eller flere langs stikkvegen.

Huseier har ansvaret for å skilte den enkelte adresseenhet med husnummerskilt.

Når det gjelder husnummerskilt for hytter og andre bygg som ikke bruker tildelt adresse som postadresse anbefales det her at også vegnavnet vises.

Eksempel på hytteskilt:

Eksempel på hytteskilt - Klikk for stort bildeEksempel på hytteskilt

 

 

 

Ikke gitt at alle kjenner hyttas adresse i en nødssituasjon. Derfor anbefaler vi at vegnavnet også må være med på skiltet. Skiltet vil fungere som nødplakat for de som bruker hytta.

Sist endret 04.03.2014
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune