Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Byggesak

Sjekk om du må søke tillatelse

Vi anbefaler alle å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan og/eller kommuneplan. Planen inneholder bl.a. opplysninger om planbestemmelsene for området - og kan være avgjørende i forhold til om ønsket bygg kan føres opp eller ikke.

• Oversikt over arbeider som krever søknad om byggetillatelse (pbl § 20-1)
• Oversikt over arbeider som ikke krever ansvarlig foretak (pbl § 20-2, Kap 3 SAK10)
• Oversikt over arbeider som er unntatt fra byggesaksbehandling (pbl § 20-3, Kap 4 SAK10) 

Når du skal søke 

Alle søknader skal inneholde:

- søknadsskjema

- de fleste byggesøknader krever nabovarsel. Naboliste får du gjennom Infoland eller ved å kontakte kommunen.

- skjema for ansvarsrett

- situasjonskart, dette kan du skrive ut fra våre kartsider.

- tegning av tiltak, med plan, snitt og fasade.

Hvis tiltaket (bygget) skal ha innlagt vann og avløp, skal det også sendes inn søknad om utslipp. Søknad om tiltak blir ikke behandlet før søknad om utslipp er komplett.

Alle byggeregler finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine sider.

 

Søknaden sendes til Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn, postmottak@sor-aurdal.kommune.no eller elektronisk gjennom søknadssystemet ByggSøk.

Kontaktinformasjon byggsak Sør-Aurdal kommune Besøksadresse: 3 etg, Tingvoll Kontoret er stengt tirsdag og onsdag
Kontaktinformasjon byggsak Sør-Aurdal kommune
Navne-postadressetelefon
Bente Lindahlbente.lindahl@sor-aurdal.kommune.no61 34 85 35
Publisert av Ann Wold. Ansvarlig Bente Lindahl. Sist endret 25.07.2017
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Priser / Betalingssatser (1)
Lover og forskrifter (1)
Mer informasjon (2)
Søknadsskjema (1)
Artikkel (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune