Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Kart, bolig og eiendom

Tingvoll kommunehus, Bagn. - Klikk for stort bilde

 

Her finner du informasjon om karttjenester, bolig og offentlig eiendom.


Informasjonen er fordelt på to tjenesteområder:

  • Teknisk drift - dekker eiendomsforvaltning offentlige bygg, veg/vann/avløp og utslipp
  • Avdeling for plan, næring, utbygging - dekker kart/oppmåling, bygg- og delesaker, landbruk, skogbruk, brannvesen, folkehelsekoordinator, planlegging/miljø og næring
Kontaktinformasjon tjenestesteder:
Kontaktinformasjon tjenestesteder:
Tjenestested:Tjenesteleder:Telefon:
Plan, næring, utbyggingSvein Granli61 34 85 41
Teknisk driftHans Solbrekken Ruud61 34 85 43

Valdreskart

Internettkart over kommunene i Valdres

Plandialog

Regulerings- og kommuneplaner i Valdreskartet.

Forenkla kart

Kart tilpasset nettbrett

 

Energiforbruk kommunale bygg, dag for dag

På grafen viser den røde kurven forbruket før EPC, grønn kurve viser beregnet energimål etter EPC og blått volum viser forbruket i 2015

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune