Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Kongen i Statsråd fastsatte den 17.04.2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Endringene gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt forutgående år.

Maksimalsats for hel plass i barnehage er fra 01.01.2017 kr 2 730,-. 
Sør-Aurdal kommune har fastsatt satser for deltidsplasser.
Kostpenger kommer i tillegg.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling:

Kommunen skal ha ordninger som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling for plass i barnehage. Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven § 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være avgrenset opp til maksimalpris.

Familier som i 2017 har lavere samlet bruttoinntekt enn kr 500 500,- per år kan få redusert foreldrebetaling for opphold i barnehage. Foresette med lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår om gangen, eller ved tildeling av plass i løpet av året.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer:

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 428 000 kroner per år.

Søknad om redusert foreldrebetaling for opphold og gratis kjernetid i barnehager sendes på fastsatt søknadsskjema til:

Sør-Aurdal kommune
Oppvekst og kultur
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Mer informasjon på udir.no

Publisert av Gunvor Elene Thorsrud. Sist endret 31.08.2017
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Søknadsskjema (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune