Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Brukerundersøkelsen i SFO Begnadalen, resulater og handlingsplan

Som et ledd i Sør- Aurdal kommunes arbeid for å sikre kvaliteten på sine tjenester ble det, i tråd med kommunenes styringssystem, gjennomført en brukerundersøkelse for foreldre som benytter seg av SFO-tilbudet ved Begnadalen skole. Det ble sendt ut 14 skjema og av disse var det 8 som svarte; en svarprosent på 57.

Resultatene av undersøkelsen er gjennomgått av leder for SFO, rektor ved skolen og tjenesteleder skole. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra foreldrene er det utarbeidet en handlingsplan.

Vi er svært fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått på det tilbudet vi gir. SFO har skåret godt over snittet for landet på samtlige punkt bortsett fra på dimensjonen som omhandler tilgjengelighet. Det må også nevnes at vi på punkt 1, 8 og 12 har det beste resultatet i landet!

Se vedlegget for handlingsplan og resultater.

Sist endret 08.11.2012
Tjenesteområde (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune