Skip Navigation LinksTjenester > Tjenester

Brukerundersøkelsen for SFO Bagn: resultat og handlingsplan.

Som et ledd i Sør- Aurdal kommunes arbeid for å sikre kvaliteten på sine tjenester ble det, i tråd med kommunenes styringssystem, gjennomført en brukerundersøkelse for foreldre som benytter seg av SFO-tilbudet ved Bagn skule. Det ble sendt ut 20 skjema og av disse var det 14 som svarte; en svarprosent på hele 70 prosent!

esultatene av undersøkelsen er gjennomgått av leder for SFO, rektor ved skolen og tjenesteleder skole. Med utgangspunkt i tilbakemeldingene fra foreldrene er det utarbeidet en handlingsplan.
Vi er godt fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått på det tilbudet vi gir. Vi har et godt SFO-tilbud ved Bagn skule, noe som vises ved at vi ligger rundt landsgjennomsnittet for de fleste dimensjoner og at vi skårer hele 5,4 på spørsmålet om i hvor stor grad foreldrene samlet sett er fornøyde med den SFO som barnet deres går i. I forhold til forbedringspotensial er det to dimensjoner som klart skiller seg ut; informasjon og fysisk miljø.

Se vedlegget for resultater og handlingsplan

Sist endret 06.02.2013
Tjenesteområde (1)
Tjeneste (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune