Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Sør-Aurdal > Kommunevåpen

Bakgrunnshistorien til kommunevåpnet for Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bilde
Kommunestyret vedtok 6. juli 1989 at kommunevåpenet for Sør-Aurdal blir: "I blått et gull relikvieskrin". (Etter utkast fra tegneren Arvid Sveen).

Sør-Aurdals kommunevåpen ble godkjent i statsråd 9. februar 1990.

Begrunnelse for valg av motiv:

Sør-Aurdal er en av to kommuner i landet som har stavkirker som fremdeles er i bruk:

Hedalen stavkirke oppført ca. 1150.
Reinli stavkyrkje oppført ca. 1275.

Motivet til kommunevåpenet viser i stilisert gjengivelse et relikvieskrin (fra ca. 1250) som fortsatt er å finne blant inventaret i Hedalen stavkirke.

De to drakehodene symboliserer de to stavkirkene, og husformen på skrinet kan tolkes som et kirkebygg.

Kommunen består av fem kirkesokn. tallet fem er symbolisert ved det fem-armede patriarkalkorset mellom drakehodene og blir gjentatt i de fem buene i borden nederst i skrinet.

Gull er valgt til å symbolisere det messingbeslåtte middelalderskrinet.

Blåfargen kan stå for de to vassdragene som fra gammel tid har vært grunnlaget for tømmerdrift og sagbruksvirksomhet - en av hovednæringene i Sør-Aurdal kommune.

Sist endret 12.02.2016
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune