Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Politikk > Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i hht lov av 17.06.2005.

Rådet skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes av brukerorganisasjonene, og 2 medlemmer blant folkevalgte.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RF) er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Saker til rådet kan sendes pr. post til:
Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn,
eller på e-post direkte til sekretær i utvalget Ann.C.Wold@sor-aurdal.kommune.no

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019 Kontaktinfo til representanter:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2015-2019
Medlem / E-post:Telefonnr.: Varamedlem:
Arne Leite95897158Brukerrepr.
Kåre Randem95981547Brukerrepr.Christoffer Rustebakke
Tormod Hjelleset91621568Brukerrepr.
Geir Ståle Bjørnstad95702170Nestleder/folkev.Magne Damslora
Marit Hougsrud95458848Leder/folkev.Anne Lise Sørbøen
Sist endret 28.04.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune