Sør-Aurdal eldreråd 2015-2019

Eldrerådet i Sør-Aurdal er opprettet i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8. november 1991.

Sør-Aurdal eldreråd skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes blant pensjonister og 2 medlemmer blant folkevalgte. Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene i rådet. 

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre i kommunen.

Saker til eldrerådet kan sendes pr. post til:
Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn,
eller på e-post direkte til sekretær i utvalget Ann.C.Wold@sor-aurdal.kommune.no

Eldrerådet 2015 - 2019 Kontaktinfo til representanter
Eldrerådet 2015 - 2019
Medlem/E-post:Telefon: Varamedlem:
Reidar Schlytter91824688LederErland G. Strømmen
Gunvor R. Heiene99542939Eldrerepr.Arne G. Perlestenbakken
Aud Solveig Bergsund90630025NestlederReidar Kleven
Anne-Margrethe Wilter99620078FolkevalgtMarianne H. Jensen
Mikael Sørbøen90698938FolkevalgtKristian Bergsund
Sist endret 21.02.2017
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune