Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Planverk > Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

En reguleringsplan angir bruk, vern og utforming av bestemte arealer i kommunen. En reguleringsplan består av plankart og bestemmelser (disse er juridisk bindende), samt beskrivelse og eventuelt konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse.

De arealer hvor det kan utarbeides reguleringsplan er i hovedsak avsatt i kommuneplanens arealdel. Ofte er det stilt krav i kommuneplanens arealdel om at områder må reguleres før utbygging kan starte.

Både kommunen og private kan utarbeide forslag til reguleringsplaner. Hvis du vil lage en privat reguleringsplan må du kontakte en fagkyndig for å få hjelp til dette. Alle typer reguleringsplaner må til slutt vedtas av kommunestyret før de er gyldige.

I Sør-Aurdal kommune har vi reguleringsplaner for blant annet hytteområder, boligområder, campingplasser og massetak. I listen under finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner i Sør-Aurdal kommune. Dokumenter knyttet til hver reguleringsplan ligger på vår kartside www.valdreskart.no under plandialog:

PlanDialog (arealplaner i kartet):

  • Gå inn på www.valdreskart.no.
  • Dobbeltklikk i kartet eller kommunevåpenet på den kommunen du ønsker informasjon fra (her: Sør-Aurdal).
  • Øverst på venstre side har du en rullgardinmeny hvor det står «standardkart». Her velger du «arealplaner».
  • Du kan nå søke etter en aktuell reguleringsplan ved å skrive inn plannummer eller plannavn (Ved søk på plannavn er det ofte smart å bruke stjerne* før og etter del av plannavnet. F.eks. om du ønsker å søke etter Spangrud boligfelt, skriver du *spangrud*, og klikker søk). Oversikt over reguleringsplaner finner du i listen under.
  • Du får nå opp kartbilde for området du søker etter, samt informasjon om planen til venstre for kartbildet. Under «planregister» finner du aktuelle dokumenter knyttet til reguleringsplanen, slik som reguleringsbestemmelser.
Tjenesteområde (1)
TjenesteInfo (1)
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune