Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Planverk > Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Sør-Aurdal kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bilde

På denne siden legger vi ut planer som er lagt ut til offentlig ettersyn. Artiklene blir liggende til høringsfristen er ute.

Sist endret 19.02.2016
Publisert 21.09.2017
Arealplaner logo

Reguleringsplan for F8 Hellsenningen, planID 0540R082, ble vedtatt av kommunestyret den 14.09.2017, sak 040/17.

Formålet med planen er å tilrettelegge for 15 nye hyttetomter, med høy standard, ved Hellsenningsberget, Søbekkseter.  

Publisert 06.09.2017
Arealplaner logo

Formannskapet vedtok i sak 034/17, den 29.08.2017, å legge forslag til reguleringsplan for F10 ved Søbekkseter ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for 50 nye tomter for fritidsbebyggelse med høy standard.

Publisert 01.09.2017

Formannskapet vedtok i møte 29.08.2017, sak 038/17, å legge Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Dokumentene kan fås i papirformat i ekspedisjonen på Tingvoll og ved Sør-Aurdal folkebibliotek med filialer.

Uttalelse sendes innen 18.10.2017 til
postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller
Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.

Publisert 01.09.2017

Formannskapet vedtok i møte 29.08.2017, sak 039/17, å legge Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021 ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Planforslaget kan fås i papirformat i ekspedisjonen på Tingvoll og ved Sør-Aurdal folkebibliotek med filialer.

Uttalelse sendes innen 18.10.2017 til
postmottak@sor-aurdal.kommune.no, eller
Sør-Aurdal kommune, Oppvekst og kultur, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn,

Publisert 29.08.2017

Statens vegvesen Region øst i samarbeid med Sør- og Nord-Aurdal kommuner, legger ihht. Plan- og bygningslovens §3-7 frem forslag til endring av vedtatt plan til offentlig ettersyn.

Etter at reguleringsplanen ble vedtatt har det blitt utarbeidet byggeplan for strekningen. Under byggeplanleggingen har det for noen få områder vist seg nødvendig å velge andre løsninger enn de løsningene som er vist i vedtatt reguleringsplan.

Planen er tilgjengelig på nettsidene: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune