Skip Navigation LinksSør-Aurdal kommune > Planverk > Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Sør-Aurdal kommune sitt kommunevåpen - Klikk for stort bilde

På denne siden legger vi ut planer som er lagt ut til offentlig ettersyn. Artiklene blir liggende til høringsfristen er ute.

Sist endret 19.02.2016
Publisert 06.11.2017
Arealplaner logo

Reguleringsplan for FV 243 Buskerud grense - Hedalen stavkirke og parsell av FV 225, planID 0540R083, ble vedtatt av kommunestyret den 02.11.2017, sak 051/17.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for erverv av grunn til vedlikehold av eksisterende veg.

Publisert 11.10.2017
Arealplaner logo

Formannskapet vedtok i sak 043/17, den 10.10.2017, å legge forslag til reguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for 145 nye tomter for fritidsbebyggelse, med høy standard, på Teinvassåen (Hedalsfjellet). Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planavgrensningen inngår som tillegg i planforslaget. 

Publisert 04.10.2017
Arealplaner logo

Jamfør plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det oppstart av planarbeid for tretopphytter i Hedalen. Planområdet ligger innenfor deler av Fossholtmarka skog, gnr. 101 / bnr. 1, ved Holmlivegen. Forslagsstiller er Fosstopp AS.

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf:   (+47) 61 34 85 00
Fax: (+47) 61 34 85 01
Åpningstider
08-15.30 (15/5-15/9)
08-16 (16/9-14/5)
Org.nr:961 381 819
Kontonr: 2320 17 74551 
Kommunenr: 0540
Valdres-regionen Valdres-regionenEtnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre-Slidre kommuneVang kommuneVestre-Slidre kommune